FREMS - badania w Krapkowickim Centrum Zdrowia

Zmniejszenie bólu neuropatycznego i poprawa wyników leczenia z wykorzystaniem technologii FREMS – badania w Krapkowickim Centrum Zdrowia

Oddział Chirurgiczny w Krapkowickim Centrum Zdrowia rozpoczął badania nad zmniejszeniem bólu neuropatycznego wśród pacjentów z ranami przewlekłymi, będącymi wynikiem cukrzycy, z zastosowaniem urządzenia Aptiva 4.

Badanie z wykorzystaniem technologii FREMS służy ocenie ograniczenia bólu i poprawy wyników leczenia wśród pacjentów z ranami na tle niedokrwienia, niewydolnością żylną i na tle mieszanym.

W badaniu oceniane są następujące parametry: natężenie bólu w skali VAS, wielkość rany z dokumentacją fotograficzną, posiew mikrobiologiczny rany.

Izabella Magda Rosłoniec z FootComfort przeszkoliła personel Oddziału Chirurgicznego Krapkowickiego Centrum Zdrowia, który pod kierownictwem dr Grzegorza Krasowskiego podjął badania. Personelowi życzymy pomyślnych wyników i zadowolonych z terapii pacjentów.