WYDARZENIA

Skuteczność systemu rytmicznego modulowania częstotliwości (FREMS) jako terapii dodanej w leczeniu objawowej cukrzycowej polineuropatii obwodowej w porównaniu do terapii standardowej z użyciem kwasu alfa-liponowego

Przedstawiamy wyniki badania „Skuteczność systemu rytmicznego modulowania częstotliwości (FREMS) jako terapii dodanej w leczeniu objawowej cukrzycowej polineuropatii obwodowej w porównaniu...
Czytaj dalej

POLINEUROPATIA

Co to jest? Polineuropatia to zaburzenie funkcji nerwów obwodowych (tych, które odpowiadają za przekaz informacji pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a...
Czytaj dalej

BADANIA SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA TERAPII FREMS

Temat badań: FREMS w leczeniu objawowej neuropatii cukrzycowej - wyniki podwójnie zaślepionego, randomizowanego, wieloośrodkowego, długoterminowego badania klinicznego kontrolowanego placebo. Badanie...
Czytaj dalej

NEUROPATIA CUKRZYCOWA

Czym jest neuropatia cukrzycowa? Neuropatia cukrzycowa to powikłanie mikronaczyniowe cukrzycy typu 1 i typu 2, które wpływa na pracę układu...
Czytaj dalej