stopa cukrzycowa

Terapia FREMS skutecznym sposobem na zanik czucia przy stopie cukrzycowej

Zanik czucia przy stopie cukrzycowej wynika z uszkodzenia czuciowych włókien nerwowych. Jest to jeden z objawów neuropatii cukrzycowej i niedokrwienia kończyn dolnych. W efekcie dochodzi do zaniku odczuwania bólu przez chorego, dlatego drobne i większe urazy, jak skaleczenia, nie powodują żadnych dolegliwości i mogą być wręcz niezauważalne. Niestety jest to jeden z czynników wpływających na rozwój owrzodzeń oraz stanowi szczególne podłoże patogenetyczne ran stopy u chorych na cukrzycę. Leczenie neuropatii cukrzycowej nie należy do najłatwiejszych, a podejmowane działania często nie przynoszą długotrwałych efektów. Dlatego też poszukiwano dodatkowego wsparcia dla farmakologii. Jest nim terapia FREMS, która może przynieść ulgę pacjentom borykającym się z neuropatią cukrzycową i towarzyszącym jej zanikiem czucia przy stopie cukrzycowej.

Na czym polega terapia FREMS?

Terapia FREMS to jedna z najnowocześniejszych, a jednocześnie najbardziej obiecujących metod leczenia wielu schorzeń, w tym neuropatii cukrzycowej. Realizowana jest z zastosowaniem specjalistycznego urządzenia do leczenia stopy cukrzycowej. Polega na biostymulacji sygnałów elektrycznych wytwarzanych przez elektrody podskórne. Sygnały te są odpowiednio modulowane pod względem częstotliwości, amplitudy i czasu trwania. Działając bezpośrednio na tkankę biologiczną, wykazują szybkie i trwałe działanie terapeutyczne.

Sekwencje impulsów dostosowywane są na podstawie specyfiki tkanek, które mają być stymulowane, wpływając na podskórne struktury funkcjonalne. W efekcie możliwe jest oddziaływanie na patologiczne zmiany stopy cukrzycowej, gdy uszkodzenia występują zarówno na poziomie mikronaczyniowym, jak i makronaczyniowym.

Terapia FREMS jest kompatybilna z innymi systemami terapeutycznymi, dlatego też może stanowić doskonałe wsparcie w leczeniu pacjentów cierpiących na zanik czucia przy stopie cukrzycowej. Jest to metoda, która skutecznie wspomaga leczenie powikłań stopy cukrzycowej, a jej skuteczność potwierdzona jest przez liczne badania kliniczne. Przebieg terapii możliwy jest z zastosowaniem specjalistycznych wyrobów medycznych.