elektrody na skórze

Terapia FREMS lekiem na bóle neuropatyczne

Ból neuropatyczny to nieprzyjemne, uciążliwe uczucie piekącej, przeszywającej bolesności, której towarzyszyć może drętwienie, mrowienie, palenie i osłabienie kończyn, uczucie zimna lub gorąca w kończynach. Dolegliwości te powstają w wyniku uszkodzenia układu nerwowego, gdy dochodzi do zaburzenia nerwów, które wysyłają do mózgu nieprawidłowe (wyolbrzymione i zniekształcone) informacje o bólu.

Patogeneza bólu neuropatycznego jest złożona, co wpływa na skuteczność farmakoterapii. Zadowalający efekt terapii uzyskuje się tylko u części leczonych pacjentów, stąd też poszukuje się różnych metod skutecznego niwelowania nieprzyjemnych objawów. Jedną z nich jest terapia FREMS z zastosowaniem odpowiednich leków.

Ból neuropatyczny: czym jest i jak jest leczony?

W neurologii ból neuropatyczny definiowany jest jako uczucie bólu spowodowane przez bezpośrednie uszkodzenie lub chorobę dotyczącą części czuciową somatycznego układu nerwowego. Dolegliwość może rozwijać się stosunkowo wolno, co może utrudniać postawienie trafnej diagnozy. Jednocześnie wpływa na ogólną jakość życia pacjenta, wpływając na codzienne funkcjonowanie, sen, nastrój, pracę i życie rodzinne oraz społeczne.

Pomimo znacznego postępu, jaki dokonał się w medycynie, nadal trudno jest osiągnąć pełne, zadowalające efekty leczenia bólu neuropatycznego. Stosunkowo niewielka skuteczność terapii wynika z wielu czynników. Przede wszystkim dość trudno jest jednoznacznie rozpoznać ból neuropatyczny, m.in. ze względu na złożony patomechanizm tego schorzenia. Przyczyną nieskuteczności leczenia mogą być również nieodpowiednio dobrane leki lub zbyt małe dawki pozwalające na osiągnięcie efektu terapeutycznego. W zasadzie klasyczne leczenie przeciwbólowe nie sprawdzi się w przypadku bólu neuropatycznego. Jednocześnie brak stosownych działań w tym zakresie może zdecydowanie obniżyć jakość życia chorych, powodując, że codzienne funkcjonowanie z czasem staje się praktycznie niemożliwe.

Zastosowanie terapii FREMS w terapii bólu neuropatycznego

FREMS (Frequency Rhythmic Electrical Modulation System – system rytmicznego elektrycznego modulowania częstotliwości) to innowacyjna metoda wykorzystywana w fizjoterapii, rehabilitacji, leczeniu i łagodzeniu bólu w różnych chorobach nerwowo-naczyniowych. Ten rodzaj terapii składa się z biokompatybilnych sygnałów elektrycznych generowanych przez elektrody przezskórne. Sygnały są modulowane pod względem częstotliwości, amplitudy i czasu trwania. Wykazują działanie na tkankę biologiczną, dzięki czemu powodują szybkie, a jednocześnie trwałe działanie przeciwbólowe i terapeutyczne. Jest to naukowo potwierdzona stymulacja nerwowa, która znajduje zastosowanie w przypadku łagodzenia dolegliwości występujących przy bólu neuropatycznym. Metoda ta wykazuje kompatybilność w stosunku do innych systemów terapeutycznych i pozwala osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty przy stosowaniu wraz z farmakoterapią — nawet u chorych, którzy wykazywali oporność na inne podejmowane terapie.

W ramach terapii FREMS impulsy wytwarzane przez system przyczyniają się do blokowania lub łagodzenia bólu, który wywodzi się z rdzenia kręgowego i mózgu. Ciało stymulowane jest do uwalniania neuropeptydów i innych związków, takich jak np. enkefaliny, endorfiny czy opiaty. To z kolei bezpośrednio wpływa na sposób postrzegania i przekazywania bodźców bólowych. Pacjenci odczuwają rezultaty już po pierwszych sesjach. Terapia FREMS może być więc dużym wsparciem dla pacjentów zmagających się z bólem neuropatycznym.