OTR magazyn logo - Technologia FREMS w medycznym periodyku „Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja”

Technologia FREMS w medycznym periodyku „Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja”

Artykuł autorstwa Izabeli Magdy Rosłoniec i Beaty Demskiej pt. „FREMS – skuteczna metoda walki z bólem” ukazał się w ostatnim numerze magazynu „Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja”. Merytorycznie materiał opiera się na wnioskach z badań przeprowadzonych u pacjentów z neuropatią bólową w szpitalach klinicznych. W badaniu wzięły udział osoby w wieku od 18 do 75 lat ze zdiagnozowaną cukrzycą trwającą minimum rok, z objawową polineuropatią cukrzycową nóg.

Zaskakujące efekty stosowania FREMS objawiły się w postaci zmniejszenia odczuć bólowych pacjentów o 40% zarówno w dzień, jak i w nocy. Efekty serii zabiegów utrzymywały się ponadto przez co najmniej kilka miesięcy. Artykuł zawiera opis metodologii badawczej i szczegółowe wyjaśnienie działania urządzenia FREMS, które mogą Państwo nabyć za naszym pośrednictwem.

Magazyn „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” jest wydawany przez Fundację Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA. Publikują na jego łamach wybitni lekarze i specjaliści nauk o zdrowiu. Pismo jest recenzowane merytorycznie i zawiera wyłącznie oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania związane z narządem ruchu.