LIBRA LUX

LibraLux leczenie bólu kolana min 300x258 - LIBRA LUXZastosowanie

LIBRA LUX posiada laser wytwarzający pulsujące światło czerwone o bardzo małej mocy (7 mW) i długości fali 650 nm.

Jest ono również wyposażone w interaktywny interfejs graficzny, który ułatwia stosowanie protokołów terapeutycznych oraz rękojeści, z której emitowane jest pulsacyjne światło laserowe kierowane w miejsce na skórze, które ma być stymulowane przez operatora.

Dzięki szczególnej opatentowanej kombinacji długości fali, modulacji i mocy, za pomocą wiązki laserowej o skrajnie niskiej częstotliwości, urządzenie pozwala uzyskać skuteczną biostymulację.

Zabieg przy użyciu LIBRA LUX wspiera metabolizm komórkowy (chromofory i mitochondria) oraz stymuluje homeostazę za pomocą energii porównywalnej do środowiskowej.

Leczenie musi być wykonywane w klinikach, w których są stosowane obowiązujące przepisy lub przez personel posiadający niezbędne umiejętności i kwalifikacje (lekarz lub fizjoterapeuta), który został odpowiednio przeszkolony w zakresie stosowania określonej metody leczenia.

Prostota

Wybór protokołów i wszystkich stymulowanych funkcji w odpowiedniej sekwencji wraz z ich obrazem anatomicznym jest pokazywany na wyświetlaczu dotykowym:

 • leczenie przywracające równowagę ogólną, wskazany również dla celów przygotowawczych w różnych bolesnych stanach klinicznych,
 • leczenie wrzodów, owrzodzeń skórnych, blizn,
 • ukierunkowane leczenie bólu układu mięśniowo-szkieletowego w różnych obszarach ciała oraz powiązanych
  z nim zaburzeń motorycznych lub równowagi.

Szybkość działania

Parametry fizyczne wiązki (długość, modulowanie i moc fali) są automatycznie dostosowywane odpowiednio do potrzeb w celu stymulowania każdego punktu.

Natychmiastowe korzyści

Ból układu mięśniowo-szkieletowego jest zawsze powiązany z zaburzeniami równowagi stanu fizjologicznego.

Takie zaburzenie równowagi powoduje zmianę stanu macierzy zewnątrzkomórkowej, która zmienia interakcje pomiędzy narządami i tkankami.

Dzięki specjalnemu opatentowanemu algorytmowi stymulacji fotonowej terapia z użyciem urządzenia LIBRA LUX natychmiast przywraca poprawny cykl „oddechowy” białek macierzy pozakomórkowej.

Informacja techniczna

Urządzenie wykorzystuje diodę laserową światła czerwonego (oznaczoną grecką literą lambda
Λ
) o długości 650 nm i szczytowej mocy 7 mW, która jest modulowana trzema falami kwadratowymi o niskiej częstotliwości o całkowitym cyklu pracy 0,25% (0,175 mW).

Emisja jest naświetlana wiązką rozproszoną (wycinkiem 35 mm), która nie przekracza 10 mm2 dla fluencji wynoszącej 1,75 mW/cm2. Naświetlanie jest prowadzone w pulsacyjnych seriach o łącznej długości 20 sek., przy dawce energii wynoszącej 0,1 mJ/cm2.

Wyrób jest oznaczony znakiem CE jako wyrób klasy IIa zgodnie zdyrektywą 93/42.

Leczenie

Ze względu na metody aplikacji, leczenie z użyciem LIBRA LUX różni się od tradycyjnego lasera, a zabieg jest bardziej podobny do akupunktury niż do klasycznej fizjoterapii – dlatego urządzenie można stosować zgodnie z zasadami akupunktury: dobór określonego miejsca umożliwia wybór meridiany do stymulacji w celu osiągnięcia odpowiedniej modulacji.

Urządzenie jest ono wyposażone w interaktywny interfejs graficzny, który ułatwia stosowanie protokołów terapeutycznych oraz rękojeści, z której emitowane jest pulsacyjne światło laserowe kierowane w te miejsca na skórze, które mają być stymulowane przez operatora.

Leczenie jest przeprowadzane w klinikach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Terapia może być wykonywana przez personel posiadający niezbędne umiejętności i kwalifikacje, który został odpowiednio przeszkolony w zakresie stosowania tej metody leczenia.

Sposób działania

Rozwiązanie integruje trzy impulsowe modulacje (przedmiot ochrony patentowej):

• nośnik (100 Hz),

• modulator meridianowy (5.5-11 Hz),

• modulowanie anty-uzależniające (1 Hz).

Urządzenie kontroluje automatycznie czas trwania stymulacji.

Zabieg przy użyciu LIBRA LUX stymuluje metabolizm komórkowy (chromofory i mitochondria) oraz tworzy stymulację homeostazy (równowagi organizmu) za pomocą energii porównywalnej do tej środowiskowej.

Skuteczność działania

Skuteczność leczenia za pomocą urządzenia LIBRA LUX oceniono w przeprowadzonych badaniach klinicznych, które w 88% dały korzystne wyniki,

a uzyskany efekt stabilizował się w ciągu 8-12 godzin terapii, przy czym mniej niż 3% pacjentów wymagało więcej niż trzech sesji zabiegowych.

Wskazania

 • leczenie bólu przewlekłego,
 • leczenie bólu ostrego po urazach i zabiegach chirurgicznych,
 • przeciw zaburzeniom równowagi,
 • leczenie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i związanych z nimi dysfunkcji,
 • rozluźnianie lub tonizowanie układu mięśniowo-szkieletowego,
 • leczenie wrzodów, owrzodzeń skórnych, blizn.