ARGO PLUS

zdjęcie ARGO PLUS min 1 295x300 - ARGO PLUS

Zastosowanie

ARGO PLUS składa się z platformy wytrzymałościowej (600×600 mm), 4 ogniw obciążnikowych o osi pionowej zasilanych akumulatorem buforowym oraz konsoli sterowniczej wyposażonej w 24” monitor LCD zamocowany na wózku, który umożliwia jego wykorzystywanie w pobliżu platformy.

Raporty generowane są w formacie PDF poprzez konsolę, co znacząco ułatwia pracę lekarzowi.

Wykonane za pomocą ARGO PLUS sekwencje pomiarów oraz proces przetwarzania danych przeszły rygorystyczne testy, co gwarantuje uzyskanie dokładnych wyników.

Urządzenie pozwala:

• określić wielkość parametrów udostępnianych do analizy klinicznej,

• pracę w trybie wspomaganej diagnostyki,

• skorelować wyniki z historią choroby pacjenta (kody ICD/ICF) oraz uzyskać znormalizowaną ocenę funkcjonalną zgodnie z wymaganiami Światowej Organizacji Zdrowia (WHODAS),

• przeprowadzić testy w różnych warunkach oraz przeprowadzić znormalizowany test Romberga, wraz z zakresami norm, dopasowany do potrzeb każdego lekarza klinicznego.

Urządzenie znajduje zastosowanie w stabilometrii:

– w ocenie ryzyka upadku w przypadku osób starszych,

– w medycynie pracy – prace na wysokości,

– w medycynie sądowej,

– w neurologii – do oceny funkcjonalnych deficytów kompetencji,

– w medycynie rehabilitacyjnej – rozpoznawanie i pomiar deficytów funkcjonalnych,

– w medycynie sportowej – do monitorowania stanu sportowego.

Informacja techniczna

Urządzenie pomiarowe składa się z dużej powierzchni nośnej w celu zapewnienia możliwie największego komfortu badanemu pacjentowi, która jest wsparta na podłożu poprzez 4 pionowe czujniki obciążeniowe umieszczone
pod krawędziami platformy nośnej.

Sygnały obciążenia w danym momencie są próbkowane z częstotliwością 100 Hz i łączone w celu wyliczenia położenia środka ciężkości (COP) z dokładnością powyżej 0,1 mm dla całego zakresu wagi (od 10 do 200 kg).

Powierzchnia nośna w postaci platformy typu „plaster miodu” charakteryzuje się naturalną częstotliwością rezonansu przy zmiennym obciążeniu ponad 200 Hz, co zapewnia, że wszystkie komponenty kołysania się są skutecznie przekazywane do czujników obciążeniowych, a następnie wszystkie oscylacje harmoniczne COP przetwarzane są
w paśmie częstotliwości do 10 Hz.

Konsola przetwarzająca i sterownicza, opcjonalnie instalowana na wózku, umożliwia przeprowadzenie wszystkich niezbędnych operacji i ich przetwarzanie aż do opracowania raportu z oceny w formacie do wydruku (PDF).

Lekarz ma całkowitą swobodę określania trybu badania (w zakresie: położenia pozycji ciała, czasu trwania sesji, itp.), który uzna za najlepszy dla danej potrzeby.

Przetwarzanie trajektorii COP zapewnia 42 parametry o zastosowaniu diagnostycznym, do których zalicza się m.in.: szczegółową analizę harmoniczną całego pasma do 10 Hz, parametry częstotliwości kołysania, wielkość limitów stabilności oraz niedawno potwierdzony ogólny współczynnik funkcjonalności (SPF albo wynik funkcjonalności posturalnej), umożliwiający szybką i wiarygodną ocenę całościową, poza parametrami standardowymi i statystycznymi. Dzięki specjalnemu modułowi przetwarzania, poza testem „standardowym”, można przeprowadzić również diagnostykę wspomaganą, która sugeruje lekarzowi możliwe znaczenie uzyskanych wskazań liczbowych.

Zasilane akumulatorem urządzenie pomiarowe łączy się z konsolą sterowniczą w sposób bezprzewodowy, co ułatwia jego instalację i obsługę.

Wskazania

• schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego,

• ostre i przewlekłe schorzenia neurologiczne,

• deficyt wzrokowy,

• zaburzenia propriocepcji,

• schorzenia obejmujące labirynt (ucho wewnętrzne, błędnik).