Aptiva4 bol nog 800x321 - Pionierskie badanie z terapią FREMS w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie na półmetku

Pionierskie badanie z terapią FREMS w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie na półmetku

W marcu br. zespół w składzie dr n. med. Daria Gorczyca-Siudak, mgr Marzena Danielak, dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka i dr hab. n. med. Piotr Dziemidok rozpoczął pierwsze w Polsce badanie pt. „Skuteczność systemu rytmicznego modulowania częstotliwości (FREMS) jako terapii dodanej w leczeniu objawowej polineuropatii obwodowej w porównaniu do terapii standardowej z użyciem kwasu alfa-liponowego”.

Głównym celem badania, jak wskazuje jego tytuł, jest zweryfikowanie skuteczności technologii FREMS jako dodatkowego elementu terapii objawowej cukrzycowej polineuropatii objawowej versus terapii z kwasem alfa-liponowym w roli głównej. Równie istotne jest w badaniu także określenie trwałości wyników terapii z zastosowaniem FREMS oraz porównanie jakości życia pacjentów w trakcie terapii FREMS a standardowej.

Terapia FREMS jest przeprowadzana przy użyciu aparatu Aptiva 4.

Jest to badanie randomizowane na próbie 40 osób. Zostanie zakończone we wrześniu br.