leczenie

NEUROPATIA CUKRZYCOWA

Czym jest neuropatia cukrzycowa?

Neuropatia cukrzycowa to powikłanie mikronaczyniowe cukrzycy typu 1 i typu 2, które wpływa na pracę układu nerwowego i prowadzi do niepełnosprawności. Pierwszymi objawami neuropatii są mrowienie dłoni i stóp, drętwienie oraz swędzenie. Istnieją różne rodzaje neuropatii obwodowej: czuciowa, autonomiczna i ogniskową.

Neuropatia cukrzycowa dotyka 60–70% chorych na cukrzycę i stanowi wiodącą przyczynę owrzodzenia i amputacji stopy.

Objawy neuropatii cukrzycowej

Najczęstsze objawy neuropatii cukrzycowej:

 • zaburzenia czucia, przeczulica, nadwrażliwość na dotyk, zanik czucia w stopach,
 • drętwienie, mrowienie, pieczenie dłoni i stóp,
 • uczucie bardzo gorących lub bardzo zimnych stóp,
 • ból w stopach:
 • ból palący, powierzchowny,
 • ból głęboko zlokalizowany, rwący, tępy, w kościach stóp, pojawiający się najczęściej w nocy,
 • nagły, przeszywający ból,
 • skurcze nóg,
 • zmniejszenie siły mięśniowej, zaniki mięśni,
 • upośledzenie czynności autonomicznych (zmniejszona potliwość, sucha i chłodna skóra, zimne stopy, trudno gojące się rany, owrzodzenia, u kobiet może występować suchość pochwy, obniżenie popędu płciowego, u mężczyzn mogą pojawić się zaburzenia w erekcji.

Neuropatia cukrzycowa powoduje obniżenie jakości życia chorych. Schorzenie to jest przyczyną tzw. zespołu stopy cukrzycowej, prowadząc do powstania zgorzeli i w efekcie do utraty kończyny. Wg statystyk aż 50-75% amputacji kończyn przypada na stopę cukrzycową.

Przyczyny neuropatii cukrzycowej

Główną przyczyną neuropatii cukrzycowej jest hiperglikemia, czyli podwyższone stężenie glukozy we krwi, która powoduje zaburzenia w budowie włókien nerwowych oraz zaburzenia ich funkcji, polegającej na przewodzeniu impulsów nerwowych.

Inne czynniki , które mogą zwiększać zwiększające ryzyko rozwoju choroby to:

 • palenie papierosów,
 • nadmierne spożywanie alkoholu,
 • hiperlipidemia, czyli nieprawidłowe wartości cholesterolu LDL i triglicerydów we krwi,
 • predyspozycje genetyczna.

Rodzaje neuropatii cukrzycowej

Istnieje kilka rodzajów neuropatii cukrzycowej:

 • neuropatia utajoną – wykryta może być dzięki badaniom elektrodiagnostycznym i ilościowym badaniom czucia,
 • uogólniona neuropatia objawowa z cechami symetrycznego zajęcia nerwów czuciowych i ruchowych unerwiających części kończyn oraz układu autonomicznego,
 • zespoły ogniskowe.

Leczenie neuropatii cukrzycowej

Leczenie farmakologiczne neuropatii cukrzycowej nie przynosi długotrwałej ulgi, przede wszystkim ze względu na brak leków, które mogą działać na wywołujące ja mechanizmy patogenetyczne.

Do niewielkiej grupy związków o takim działaniu należą inhibitory reduktazy aldozowej. Wyniki wyniki przeprowadzonych badań klinicznych okazały się jednak rozczarowujące. Stosowane obecnie leczenie jest tylko objawowe i ma na celu przynieść ulgę w bólu, związanym z neuropatią. W tym celu podaje się pacjentom: środki przeciwbólowe, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciw arytmii, a od niedawna również stosuje się: nowe środki przeciwpadaczkowe, gabapentyny i lamotryginy oraz opioidowe leki przeciwbólowe.

FREMSTM ulga dla cierpiących na neuropatię cukrzycową

Jednym z najnowszych i obiecujących kierunków, mających na celu znalezienie odpowiedniego rozwiązania tego problemu, jest terapia neuromodulacji, która aktywuje wewnętrzne struktury szlaków nerwowo-naczyniowych.

Jest to jedyna na rynku, sprawdzona metoda leczenia schorzeń nerwowo-naczyniowych, której skuteczność potwierdza rosnąca liczba zadowolonych pacjentów.

FREMSTM to biokompatybilna elektryczna neurostymulacja najnowszej generacji. Rozwiązanie wytwarza serie dwufazowych, asymetrycznych, elektrycznie wyważonych impulsów z wieloparametrową modulacją wysyłanego sygnału elektrycznego. Seria impulsów ma modulowaną częstotliwość oraz czas trwania, co stanowi istotną różnicę pomiędzy FREMSTM a innymi stymulacjami elektrycznymi, takimi jak na przykład TENS.

Sekwencje impulsów są dopasowywane na podstawie charakterystyki tkanek, które będą stymulowane, wpływając na podskórne struktury funkcjonalne. W efekcie uzyskiwane są ustalone i powtarzalne zdarzenia, na przykład wazomotoryka, która ma mieć formę rytmicznego pulsowania naczyń poprzez zaangażowanie mięśni zwieraczy naczyń przedwłosowatych mikrokrążenia, co ma dwa istotne wykazane działania: uwalnianie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego oraz wazomotorykę. Uwzględniając wspomniane działanie, rozwiązanie FREMSTM zastosowano w przypadku zmian patologicznych stopy cukrzycowej, gdzie uszkodzenia występują na poziomie mikro- i makronaczyniowym.

Badania skuteczności leczenia neuropatii cukrzycowej z użyciem FREMSTM

Początkowo działanie FREMSTM badano w przypadku bolesnej neuropatii związanej z obniżoną prędkością neuroprzewodzenia i podwyższonym progiem odczuwania. To podwójnie zaślepione randomizowane badanie w grupach skrzyżowanych z zastosowaniem placebo wykazało, że po zastosowaniu FREMSTM obniżył się wynik oceny dolegliwości bólowych w skali VAS, wzrosło odczuwanie dotykowe, obniżył się próg odczuwania drgań stopy oraz wzrosła prędkość neuroprzewodzenia. Ponadto korzyści stwierdzono również w trakcie badań kontrolnych po czterech miesiącach terapii.

Pozytywne wyniki uzyskano również w przypadku leczenia schorzeń naczyń obwodowych związanych z cukrzycą. Badanie metodą oksymetrii przezskórnej i standardowego badania na bieżni objęło 29 kończyn dolnych z niedokrwieniem, chromaniem i/lub niskimi wartościami TCPO2, przed i po zastosowaniu FREMSTM. Stwierdzono poprawę wartości oksymetrycznych i wydłużenie odległości przechodzonej bez odczuwania bólu po jednym i po trzech miesiącach.

Na koniec przeprowadzono badanie z zastosowaniem FREMSTM w leczeniu ostrej fazy neuroartropatii Charcota. To pilotażowe podwójnie zaślepione randomizowane badanie kontrolowane placebo oceniało 10 pacjentów z ostrą fazą neuroartropatii Charcota. W grupie poddawanej zabiegom FREMSTM stwierdzono istotną poprawę obwodu stopy w części grzbietowej i w stawie skokowym, poprawę temperatury skóry oraz wychwytu gadolinu w badaniach RM. Wyniki są bardzo zadowalające, biorąc pod uwagę, że liczba terapii pozwalających leczyć ostrą fazę neuroartropatii Charcota jest niewielka. FREMSTM stanowi nową terapię, pozwalającą leczyć powikłania stopy cukrzycowej.

Badania kliniczne wykazały, że FREMSTM działa na skutki. Terapia ta uwalniając VEGF, zwiększa przepływ mikronaczyniowy ze wzrostem wartości TcpO2, poprawia kontrolę bólu i przyspiesza rekonwalescencję obwodowego układu nerwowego.