ciało

Jak zapobiegać powikłaniom naczyniowym?

Powikłania naczyniowe, takie jak neuropatie cukrzycowe i waskulopatie, powodują poważne dolegliwości bólowe u pacjentów, a jednocześnie stanowią spore wyzwanie terapeutyczne. Pomimo sporego postępu w zakresie poznania mechanizmów ich występowania oraz bezpieczeństwa stosowania leków, proces leczenia jest trudny i długi, a u wielu chorych nie udaje się osiągnąć satysfakcjonujących wyników. Z pomocą przychodzi nowoczesna technologia i specjalistyczne urządzenia wykorzystujące technologię FREMS, których celem jest przeciwdziałanie występowaniu powikłań naczyniowych.

Specyfika powikłań naczyniowych i metody profilaktyki

Do powikłań naczyniowych zaliczamy przede wszystkim bolesne neuropatie cukrzycowe. Jest to jedna z powszechnych komplikacji cukrzycy, która przysparza wielu problemów i obniża jakość życia. Szacuje się, że może dotyczyć nawet 90% wszystkich chorych, a u 10% mogą występować kliniczne objawy jeszcze przed zdiagnozowaniem choroby. Do objawów zaliczamy m.in. dolegliwości wynikające z utraty funkcji (np. osłabienie czucia, osłabienie odruchów głębokich, niedowład i zanik mięśni) i dolegliwości wynikające z nadpobudliwości uszkodzonych włókien nerwowych (m.in. drętwienie, pieczenie, ból).

Leczenie neuropatii cukrzycowej jest złożone, a skuteczność klasycznych leków przeciwbólowych niewielka. W przebiegu cukrzycy bardzo ważne jest więc skupienie się na podejmowaniu skutecznych działań profilaktycznych, jak terapia z zastosowaniem urządzeń do leczenia neuropatii z technologią FREMS.

Kolejnym przykładem powikłań naczyniowych jest waskulopatia. Jest to określenie odnoszące się do patologicznych zmian w obrębie naczyń krwionośnych. Mogą one pojawić się właściwie w każdym miejscu na ciele, w którym znajduje się sieć tych naczyń. Wyróżniamy wiele rodzajów waskulopatii, w tym m.in. zespół Susaca, waskulopatię prążkowiowo-wzgórzową, waskulopatie naczyń wieńcowych, polipoidalną waskulopatię naczyniówkową. Często schorzenia te przybierają ciężki przebieg. W ramach ich profilaktyki również można zastosować urządzenia oparte na technologii FREMS.