sick asian glasses male adult feel wrist pain hand touch wrist muscle with stressful tension white background office syndrome ideas concept 845x321 - Cieśń nadgarstka - nieoperacyjne metody działania FREMS potwierdzone badaniami naukowymi

Cieśń nadgarstka – nieoperacyjne metody działania FREMS potwierdzone badaniami naukowymi

FREMS (Frequency Rhythmic Electrical Modulation) to metoda stosowana w fizjoterapii, rehabilitacji funkcjonalnej oraz leczeniu i łagodzeniu bólu w chorobach nerwowo-naczyniowych. Jest to system rytmicznego elektrycznego modulowania częstotliwości, który składa się z szeregów sekwencji impulsów elektrycznych, charakteryzujących się minimalną wielkością ładunku, których częstotliwość i czas trwania można zmieniać zgodnie z ustalonym wcześniej programem leczenia.

Biokompatybilne sygnały elektryczne generowane są przez skomputeryzowane neurostymulatory i dostarczane za pomocą przezskórnych elektrod bezpośrednio na tkankę biologiczną. Sygnały te można modulować pod względem częstotliwości, amplitudy i czasu trwania.

Generowane przez system impulsy blokują lub zmniejszają ból, który wychodzi z rdzenia kręgowego i mózgu, stymulując organizm do uwalniania neuropeptydów i innych związków opioidowych, takich jak: enkefaliny, endorfiny, opiaty itp. Efekty są odczuwalne przez pacjentów już po pierwszych sesjach.

Twórcy metody FREMS powołują się na ponad sto międzynarodowych badań naukowych, które potwierdzają, że jest to terapia idealna do zastosowania w leczeniu patologii i urazów w fazie ostrej. Przeprowadzono także badanie leczenia zespołu cieśni nadgarstka za pomocą metody FREMS, które potwierdza, że terapia ta jest skuteczna w niwelowaniu bólu towarzyszącemu temu schorzeniu.

Sprawozdanie z badania zostało zaprezentowane przez: E. Grisostomi z Kliniki Ville Anna San Benedetto del Tronto i V. Mandozzi z Ortopedii i Traumatologii Szpitala w Civitanova Marche podczas 48. Kongresu Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki w 2010 roku.

Zespół cieśni kanału nadgarstka to schorzenie z grupy urazów kończyny górnej wynikających z przeciążenia w wyniku wykonywania pracy. Pacjenci, u których objawy ZCN trwają dłużej niż 6 miesięcy, oporni na leczenie zachowawcze, z zaburzeniami funkcji czuciowo-ruchowych, kierowani są zazwyczaj do leczenia operacyjnego.

W przypadkach, które nie wymagają jeszcze interwencji chirurgicznej, można zastosować jedną z kilku metod leczenia zachowawczego. Nie istnieje jednak w pełni skuteczna terapia farmakologiczna ani nawet metoda fizykoterapii, co do skuteczności której wszyscy byliby zgodni i uznali jej wyższość w łagodzeniu objawów ZCN nad innymi metodami.

Celem badania było sprawdzenie skuteczności niefarmakologicznej terapii FREMS w leczeniu bolesnych objawów ZCN. Do badania zakwalifikowano pacjentów z bolesnymi objawami występującymi od kilku miesięcy, u których nie stwierdzono zaburzeń ruchowych, a jedynie zaburzenia wrażeń czuciowych: 20 kobiet i 4 mężczyzn, w tym 4 przypadki obustronne. Średni wiek badanych to 50 lat.

Wyniki, jakie udało się uzyskać po 6 miesiącach leczenia zachowawczego, to: 14 przypadków z całkowitą remisją zaburzeń czucia, 5 przypadków ustabilizowanych – z umiarkowanym bólem podczas wysiłku, 5 mniej zadowalających wyników – z nawrotem parestezji skóry na palcach po kilku miesiącach.

ZCN należy do licznej grupy urazów kończyny górnej, w których mechanizm patogenetyczny tkwi w niedokrwieniu tkanek (ścięgna, więzadła, torebki stawowe, nerwy obwodowe), indukowanym przeciążeniem czynnościowym. Z tego względu dowody kliniczne na przywrócenie funkcjonalności mikrokrążenia dzięki metodzie FREM pozwalają na jej utrzymanie w leczeniu fizycznym tego schorzenia. Doświadczenie kliniczne na tym etapie pozwala zaobserwować, że wczesne zastosowanie leczenia – wraz z zasugerowaniem pacjentowi, aby skorygował wadliwe ułożenie nadgarstka i ruchy palców podczas wykonywania prac – jest w stanie zwalczać przyczyny tego zaburzenia.

Źródło: https://poradnikfizjoterapeuty.pl/terapie-i-remedia/336-frems-innowacyjna-metoda-walki-z-bolem