STREFA WIEDZY

stopa cukrzycowa

Terapia FREMS skutecznym sposobem na zanik czucia przy stopie cukrzycowej

Zanik czucia przy stopie cukrzycowej wynika z uszkodzenia czuciowych włókien nerwowych. Jest to jeden z objawów neuropatii cukrzycowej i niedokrwienia kończyn dolnych. W efekcie dochodzi do zaniku odczuwania bólu przez chorego, dlatego drobne i większe urazy, jak skaleczenia, nie powodują żadnych dolegliwości i mogą być wręcz niezauważalne. Niestety jest to jeden z czynników wpływających na rozwój owrzodzeń oraz stanowi szczególne podłoże patogenetyczne ran stopy u chorych na cukrzycę. Leczenie neuropatii cukrzycowej nie należy do najłatwiejszych, a podejmowane działania często nie przynoszą długotrwałych efektów. Dlatego też poszukiwano dodatkowego wsparcia dla farmakologii. Jest nim terapia FREMS, która może przynieść ulgę pacjentom borykającym się z neuropatią cukrzycową i towarzyszącym jej zanikiem czucia przy stopie cukrzycowej. Czytaj dalej

maszyna do elektrostymulacji

Przykłady przenośnych aparatów do fizykoterapii

Fizykoterapia to jedna z form fizjoterapii, polegająca na rehabilitacji z zastosowaniem bodźców fizycznych. W ramach tej metody wykorzystywane są różnorodne sprzęty umożliwiające wdrożenie stosownej terapii. Wśród nich wyróżniamy przenośne aparaty do fizykoterapii, które zapewniają nie tylko wygodę użytkowania, ale i bardzo dobre parametry techniczne — porównywalne z modelami stacjonarnymi. Czytaj dalej

elektrody na skórze

Terapia FREMS lekiem na bóle neuropatyczne

Ból neuropatyczny to nieprzyjemne, uciążliwe uczucie piekącej, przeszywającej bolesności, której towarzyszyć może drętwienie, mrowienie, palenie i osłabienie kończyn, uczucie zimna lub gorąca w kończynach. Dolegliwości te powstają w wyniku uszkodzenia układu nerwowego, gdy dochodzi do zaburzenia nerwów, które wysyłają do mózgu nieprawidłowe (wyolbrzymione i zniekształcone) informacje o bólu. Czytaj dalej

napis polineuropatia

Jakie urządzenia wykorzystuje się do zdiagnozowania polineuropatii?

Polineuropatia to zespół objawów wynikający z zaburzenia funkcji nerwów obwodowych (odpowiadają za przekazywanie informacji między ośrodkowym układem nerwowym a poszczególnymi narządami w organizmie), splotów nerwowych i korzeni nerwowych. Schorzenie może mieć różne przyczyny, wynikające zarówno z czynników genetycznych, jak i chorób zakaźnych, chorób autoimmunologicznych, niedożywienia, leków, toksyn, nadużywania alkoholu itp. Diagnozowanie polineuropatii odbywa się najpierw na podstawie wywiadu lekarskiego, a następnie przeprowadzonych badań. W tym wpisie przedstawimy urządzenia, które są niezbędne w rozpoznaniu tej choroby. Czytaj dalej

Orgin 180x180 - Technologia FREMS w Origin Polska Kraków

Technologia FREMS w Origin Polska Kraków

Centrum Origin Kraków to nowoczesny ośrodek rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej, który wprowadził do oferty usług zabiegi z użyciem technologii FREMS.

Centrum Origin Kraków stosowany jest supernowoczesny sprzęt, w tym najnowszej generacji roboty. W poradni pracuje doświadczona i przeszkolona kadra fizjoterapeutów i lekarzy. Dodatkowo Centrum Ośrodek dysponuje doskonałymi warunkami pobytu w wygodnych pokojach jednoosobowych (jest możliwość noclegu z osobą towarzyszącą).

Pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi mają tu zapewnione optymalne warunki rekonwalescencji, najwyższą jakość usług rehabilitacyjnych oraz holistyczną opiekę.

Konsultacje w poradni stanowią pierwszy krok do opracowania indywidualnego planu rehabilitacji której celem jest skuteczne uśmierzenie dolegliwości bólowych, pokonywanie dysfunkcji ruchowych, poprawa funkcjonalna, odzyskiwanie sił i lepszego samopoczucia.

Ośrodek specjalizuje się w holistycznej opiece i rehabilitacji, zapewniając najwyższą skuteczność w przywracaniu utraconej sprawności fizycznej i umysłowej. Poradnia oferuje kompleksową rehabilitację neurologiczną, w tym po udarze mózgu, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu oraz z pomocą najlepszych specjalistów: rehabilitantów, neurologów, neuropsychologów, neurologopedy, ortopedy, terapeutów zajęciowych.

Urządzenie APTIVA 4, którego działanie oparte jest na technologii FREMS jest uzupełnieniem oferowanych przez poradnię terapii.

Wskazaniami do stosowania metody FREMS są: leczenie bólu towarzyszącego schorzeniom nerwowo-naczyniowym, zapobieganie powikłaniom naczyniowym, takim jak bolesne neuropatie cukrzycowe i waskulopatie, leczenie owrzodzeń, leczenie zaburzeń mikrokrążenia (szumy uszne, choroba Raynauda, obrzęki).

Zapraszamy do Centrum Origin Kraków!

Orgin 1 - Technologia FREMS w Origin Polska Kraków

 

rana urządzenie

Skuteczność systemu rytmicznego modulowania częstotliwości (FREMS) jako terapii dodanej w leczeniu objawowej cukrzycowej polineuropatii obwodowej w porównaniu do terapii standardowej z użyciem kwasu alfa-liponowego

Informujemy, że rozpoczęły się badania „Skuteczność systemu rytmicznego modulowania częstotliwości (FREMS) jako terapii dodanej w leczeniu objawowej cukrzycowej polineuropatii obwodowej w porównaniu do terapii standardowej z użyciem kwasu alfa-liponowego” prowadzone przez zespół z Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie: dr hab. n. med. Piotr Dziemidok, dr n. med. Daria Gorczyca-Siudak, mgr Marzena Danielak i dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka .

Cukrzycowa polineuropatia obwodowa rozwija się wskutek zaburzeń metabolicznych i zmian w naczyniach odżywczych nerwów związanych z cukrzycą. W wyniku tych zmian dochodzi do odcinkowej demielinizacji, zaniku i zwyrodnienia aksonów, zaniku neuronów w rogach przednich i zwojach międzykręgowych. Neuropatia cukrzycowa jest przyczyną silnych dolegliwości, znacząco pogarsza jakość życia chorych i jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju zespołu stopy cukrzycowej oraz nagłego zgonu. To powikłanie cukrzycy dotyka kończyn dolnych, a do najczęstszych objawów klinicznych należą zmniejszenie czucia, mrowienie i odczucia bólowe, takie jak pieczenie, palenie, ból lub przeczulica.
Skuteczne leczenie polineuropatii cukrzycowej pozostaje wyzwaniem. W leczeniu objawowym stosowane są środki z grup leków przeciwpadaczkowych, przeciwdepresyjnych lub opioidowe leki przeciwbólowe. Leki te nie działają jednak przyczynowo, nie wpływają na naturalny przebieg choroby. W praktyce jedynym środkiem o udowodnionym wpływie modyfikującym przebieg choroby jest kwas alfa-liponowy podawany dożylnie lub doustnie.

Wśród niefarmakologicznych metod terapii cukrzycowej polineuropatii obwodowej znajdują się różnego rodzaju elektroterapie. Jedną z przesłanek do ich stosowania jest usprawnienie mikrokrążenia, w tym w vasa nervorum, tj. sieci naczyń doprowadzających krew do nerwów. Jedną z metod wyróżniających się spośród elektroterapii jest przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (ang. transcutaneous electrical nerve stimulation – TENS). W ciągu ostatnich lat opracowano nową przezskórną elektromagnetyczną stymulację nerwową o modulowanej częstotliwości FREMSTM (ang. Frequency Rhythmic Electrical Modulation System = System Rytmicznego Elektrycznego Modulowania Częstotliwości). To technologia nakierowana na zmniejszanie dolegliwości bólowych towarzyszących schorzeniom nerwowo-naczyniowym za pomocą elektrostymulacji komórek nerwowych. Jest to metoda opatentowana, z certyfikatem amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (ang. FDA – Food and Drug Administration). Zabiegi polegają na przekazaniu za pośrednictwem przezskórnych elektrod sekwencji modulowanych impulsów elektrycznych, które można modyfikować w zakresie częstotliwości impulsu, czasu trwania i amplitudy napięcia.

II. Główne cele badania

 1. wykazanie skuteczności systemu FREMSTM jako terapii dodanej w leczeniu objawowej cukrzycowej polineuropatii obwodowej w porównaniu do terapii standardowej z użyciem kwasu alfa-liponowego;
 2. określenie trwałości efektu terapii za pomocą FREMSTM;
 3. porównanie jakości życia w trakcie leczenia technologią FREMSTM w porównaniu z leczeniem standardowym z użyciem kwasu alfa-liponowego.

III. Metodyka

 1. Po wyrażeniu zgody na udział w badaniu zostanie przeprowadzone losowanie koperty z jedną z dwóch opcji terapeutycznych (FREMSTM vs. terapia standardowa z podłączeniem do nieaktywnego aparatu FREMSTM). Jednakowe koperty w liczbie 40 (20 FREMSTM oraz 20 terapia z pozorowanym FREMSTM) zostaną przygotowane przed rozpoczęciem badania.
 2. W grupie pacjentów leczonych FREMSTM, oprócz terapii standardowej (optymalizacja glikemii, dożylne wlewy kwasu alfa-liponowego przez 5 dni) zastosowany zostanie 7-dniowy cykl zabiegów aplikowanych dwa razy dziennie (z przerwą minimum 5-godzinną). Czas trwania pojedynczego zabiegu będzie wynosił 35 minut.
 3. W grupie pacjentów wylosowanych do terapii standardowej (jw.) chorzy będą podłączani do aparatu do FREMSTM, którego działanie będzie pozorowane (tzw. sham FREMSTM).
 4. Przeprowadzane badanie będzie badaniem randomizowanym, pojedynczego zaślepienia, kontrolowanym. Pacjenci nie będą wiedzieli, do którego z ramion badania zostali wylosowani.
 5. Terapia będzie przeprowadzana za pomocą aparatu Aptiva 4. W każdym przypadku użycia aparatu Aptiva 4 jego ekran będzie zasłonięty podczas trwania zabiegu.
 6. Pierwszorzędowym punktem końcowym będzie zmiana w zakresie odczuwania bólu. Ból będzie określany przez pacjenta w skali numerycznej (ang. numeric rating scale, NRS) każdego dnia podczas badania (tj. podczas cyklu zabiegów w szpitalu oraz w czasie 8-tygodniowego follow-up).
 7. Dane z okresu follow-up będą zbierane od chorego podczas cotygodniowych wizyt telefonicznych.
 8. Drugorzędowymi punktami końcowymi będą zmiany nasilenia zaburzeń odczuwania dotyku, temperatury i wibracji za pomocą przyrządów i sprzętu do tego dedykowanych.
 9. Ocena charakteru i nasilenia poszczególnych dolegliwości neuropatycznych w dzienniczku pacjenta zostanie przeprowadzona każdego dnia cyklu zabiegów.
 10. Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem (za pomocą kwestionariusza EQ-5D-5L) będzie przeprowadzana na początku udziału w projekcie, na zakończenie I fazy badania oraz II fazy badania.
 11. Ocena ogólnej poprawy lub zmiany klinicznej (w skali Clinical Global Impression CGI) będzie przeprowadzana po I fazie leczenia (terapia standardowa oraz FREMSTM/ sham FREMSTM) oraz po II fazie leczenia (follow-up).
neuron

POLINEUROPATIA

Co to jest?

Polineuropatia to zaburzenie funkcji nerwów obwodowych (tych, które odpowiadają za przekaz informacji pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a narządami), a także splotów nerwowych i korzeni nerwowych. Zachorowalność na polineuropatię pojawia się w  przebiegu różnych chorób. Najczęściej występującym rodzajem polineuropatii jest polineuropatia cukrzycowa, czyli uszkodzenie nerwów obwodowych, które towarzyszy cukrzycy. Drugą często występującą postacią polineuropatii jest neuropatia alkoholowa, która jest efektem działania alkoholu i małowartościowej diety.

Objawy

Do objawów neuropatii zalicza się:

Zaburzenia ruchu

 • niedowład mięśni (często też ich stopniowy zanik), szczególnie  w obrębie rąk i przedramion oraz stóp  i podudzi,
 • niedowładom często mogą towarzyszyć fascykulacje (szybkie, drobne drżenia mięśni).

Zaburzenia czucia

 • parestezje,
 • mrowienia,
 • drętwienia,
 • bóle neuropatyczne,
 • dyzestezje – niewłaściwe odbieranie bólu,
 • allodynia – odbieranie słabych bodźców jak ból.

Zaburzenia autonomiczne

 • zaburzenia wydzielania potu,
 • zimna i sina skóra,
 • bóle brzucha,
 • zaparcia lub biegunki,
 • gastopareza (zwolniony pasaż i trawienie pokarmów),
 • sztywny rytm serca,
 • hipotonia ortostatyczna,
 • zaburzenia funkcji seksualnych,
 • pęcherz neurogenny,
 • pęcherze na skórze,
 • rogowacenie skóry,
 • zmiany paznokci (m.in. łamliwość, zmiana barwy na żółtobrunatną),
 • zaburzenia akomodacji oka.

Przyczyny

Do najczęstszych przyczyn polineuropatii zalicza się:

 • choroby zakaźne,
 • toksyny,
 • leki,
 • niedobór witaminy B12,
 • czynnik genetyczny,
 • naużywanie alkoholu,
 • cukrzyca,
 • choroby immunologiczne (np. choroby tarczycy).

Rodzaje polineuropatii

Najczęstsze przyczyny polineuropatii to neuropatie nabyte, do których należą neuropatie w chorobach metabolicznych i endokrynologicznych, takie jak m.in.:

 • polineuropatia cukrzycowa (wynik oddziaływania wysokiego poziomu glikemii na komórki),
 • polineuropatia alkoholowa,
 • polineuropatia ciążowa,
 • polineuropatia wątrobowa,
 • polineuropatia w porfirii,
 • polineuropatia w przebiegu niewydolności nerek,
 • polineuropatia w chorobach tarczycy,
 • polineuropatia w akromegalii,
 • polineuropatia w amyloidozie.

Leczenie

Podstawą terapii jest leczenie choroby, która spowodowała powstanie polineuropatii. W przypadku cukrzycy należy kontrolować glikemię i nie doprowadzać do wahań poziomu cukru we krwi. W celu łagodzenia objawów polineuropatii należy stosować insulinę (lub inne leki przeciwcukrzycowe), prowadzić odpowiedni styl życia (w tym odpowiedni sposób odżywiania), wprowadzić suplementację (szczególnie witaminami z grupy B) oraz stosować preparaty stymulujące krążenie obwodowe. Uzupełnieniem powyższego leczenia są odpowiednie ćwiczenia, fizykoterapia i masaże.

Wsparciem leczenia polineuropatii jest nowoczesna metoda FREMS – oparta na biokompatybilnych sygnałach elektrycznych generowanych przez elektrody przezskórne. Terapia szybko przynosi ulgę, co potwierdza rosnąca liczba pacjentów.

Technologia FREMS

BADANIA SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA TERAPII FREMS

Temat badań: FREMS w leczeniu objawowej neuropatii cukrzycowej – wyniki podwójnie zaślepionego, randomizowanego, wieloośrodkowego, długoterminowego badania klinicznego kontrolowanego placebo.

Badanie przeprowadzili: E. Bosi, G. Bax, L. Scionti, V. Spallone, S. Tesfaye, P. Valensi, D. Ziegler w imieniu Europejskiej Grupy ds. Badań FREMS.

Niniejszy artykuł opublikowano na stronie www.springerlink.com z dostępem otwartym

Celem niniejszego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa przezskórnej elektromagnetycznej stymulacji nerwowej o modulowanej częstotliwości – FREMS jako terapii objawowej neuropatii obwodowej u chorych na cukrzycę.

Badanie miało formę podwójnie zaślepionego, randomizowanego, wieloośrodkowego badania klinicznego w grupach równoległych złożonego z trzech serii, gdzie na każdą z nich składało się dziesięć sesji zabiegów FREMS lub placebo podanych w ciągu 3 tygodni, w odstępach 3-miesięcznych, gdzie ogólny monitoring trwał około 51 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana w prędkości przewodnictwa nerwowego (NCV) w nerwach strzałkowych głębokich, piszczelowych i łydkowych. Do drugorzędowych punktów końcowych zaliczono wpływ leczenia na odczuwanie bólu, wrażenia dotykowe, termiczne i wibracji.

Przebieg badania

Chorzy zakwalifikowani do udziału byli w wieku od 18 do 75 lat z cukrzycą trwającą ≥1 rok, HbA1c <11,0% (97 mmol/mol), z objawową polineuropatią cukrzycową w kończynach dolnych (tj., nietypową amplitudą, latencją lub NCV w nerwie piszczelowym, głębokim strzałkowym lub łydkowym, ale z potencjałem wzbudzanym i mierzalnym NCV w nerwie łydkowym), wynikiem ≥7 w Skali Neuropatii Cukrzycowej Michigan oraz przyjmujących stabilne dawki leków na neuropatię cukrzycową w ciągu miesiąca poprzedzającego rekrutację. Dane zebrano w warunkach leczenia otwartego. Uczestników przydzielano do terapii FREMS lub placebo (w stosunku 1:1) zgodnie z sekwencją generowaną przez komputerowy generator numerów losowych, bez stosowania czynników blokowych lub stratyfikacji. Badacze wprowadzili daty urodzenia chorych oraz numer ośrodka w formie cyfrowej do interaktywnego systemu rejestrowania głosu, aby przypisać pacjentów do odpowiedniej grupy leczenia. Typ leczenia był niewidoczny dla uczestników, badaczy prowadzących badanie oraz osób oceniających wyniki.

Wyniki

Chorych (n0110) z neuropatią objawową przydzielono losowo do grupy FREMS (n054) lub placebo (n056). W populacji zgodnej z zamiarem leczenia (50 FREMS, 51 placebo), nie stwierdzono różnic pomiędzy FREMS a placebo pod względem zmiany NCV w trzech badanych nerwach (głęboki strzałkowy [średnie±SE]: 0,74±0,71 a 0,06±1,38 m/s; piszczelowy: 2,08± 0,84 a 0,61±0,43 m/s; oraz łydkowy: 0,80±1,08 a −0,91± 1,13 m/s; odpowiednio, FREMS a placebo). FREMS wywoływał znaczące zmniejszenie bólu zarówno w dzień, jak i w nocy, zgodnie z pomiarem na wizualnej skali analogowej natychmiast po każdej sesji zabiegów, chociaż ten korzystny efekt nie był już mierzalny 3 miesiące po leczeniu. W porównaniu z grupą placebo, w grupie FREMS próg czucia zimna znacząco się poprawił, podczas gdy nieistotne różnice zaobserwowano w przypadku progów wibracji i czucia ciepła. W czasie badania nie zarejestrowano żadnych istotnych działań niepożądanych.

Badanie potwierdziło, że FREMS okazał się być bezpieczną metodą leczenia objawowej neuropatii cukrzycowej dającą natychmiastowe, chociaż przejściowe, zmniejszenie bólu, i bez wpływu na NCV.

Finansowanie Sponsorem badania klinicznego była firma Lorenz Biotech (Medolla, Włochy), obecnie Lorenz Lifetech (Ozzano dell’Emilia, Włochy).

leczenie

NEUROPATIA CUKRZYCOWA

Czym jest neuropatia cukrzycowa?

Neuropatia cukrzycowa to powikłanie mikronaczyniowe cukrzycy typu 1 i typu 2, które wpływa na pracę układu nerwowego i prowadzi do niepełnosprawności. Pierwszymi objawami neuropatii są mrowienie dłoni i stóp, drętwienie oraz swędzenie. Istnieją różne rodzaje neuropatii obwodowej: czuciowa, autonomiczna i ogniskową.

Neuropatia cukrzycowa dotyka 60–70% chorych na cukrzycę i stanowi wiodącą przyczynę owrzodzenia i amputacji stopy.

Objawy neuropatii cukrzycowej

Najczęstsze objawy neuropatii cukrzycowej:

 • zaburzenia czucia, przeczulica, nadwrażliwość na dotyk, zanik czucia w stopach,
 • drętwienie, mrowienie, pieczenie dłoni i stóp,
 • uczucie bardzo gorących lub bardzo zimnych stóp,
 • ból w stopach:
 • ból palący, powierzchowny,
 • ból głęboko zlokalizowany, rwący, tępy, w kościach stóp, pojawiający się najczęściej w nocy,
 • nagły, przeszywający ból,
 • skurcze nóg,
 • zmniejszenie siły mięśniowej, zaniki mięśni,
 • upośledzenie czynności autonomicznych (zmniejszona potliwość, sucha i chłodna skóra, zimne stopy, trudno gojące się rany, owrzodzenia, u kobiet może występować suchość pochwy, obniżenie popędu płciowego, u mężczyzn mogą pojawić się zaburzenia w erekcji.

Neuropatia cukrzycowa powoduje obniżenie jakości życia chorych. Schorzenie to jest przyczyną tzw. zespołu stopy cukrzycowej, prowadząc do powstania zgorzeli i w efekcie do utraty kończyny. Wg statystyk aż 50-75% amputacji kończyn przypada na stopę cukrzycową.

Przyczyny neuropatii cukrzycowej

Główną przyczyną neuropatii cukrzycowej jest hiperglikemia, czyli podwyższone stężenie glukozy we krwi, która powoduje zaburzenia w budowie włókien nerwowych oraz zaburzenia ich funkcji, polegającej na przewodzeniu impulsów nerwowych.

Inne czynniki , które mogą zwiększać zwiększające ryzyko rozwoju choroby to:

 • palenie papierosów,
 • nadmierne spożywanie alkoholu,
 • hiperlipidemia, czyli nieprawidłowe wartości cholesterolu LDL i triglicerydów we krwi,
 • predyspozycje genetyczna.

Rodzaje neuropatii cukrzycowej

Istnieje kilka rodzajów neuropatii cukrzycowej:

 • neuropatia utajoną – wykryta może być dzięki badaniom elektrodiagnostycznym i ilościowym badaniom czucia,
 • uogólniona neuropatia objawowa z cechami symetrycznego zajęcia nerwów czuciowych i ruchowych unerwiających części kończyn oraz układu autonomicznego,
 • zespoły ogniskowe.

Leczenie neuropatii cukrzycowej

Leczenie farmakologiczne neuropatii cukrzycowej nie przynosi długotrwałej ulgi, przede wszystkim ze względu na brak leków, które mogą działać na wywołujące ja mechanizmy patogenetyczne.

Do niewielkiej grupy związków o takim działaniu należą inhibitory reduktazy aldozowej. Wyniki wyniki przeprowadzonych badań klinicznych okazały się jednak rozczarowujące. Stosowane obecnie leczenie jest tylko objawowe i ma na celu przynieść ulgę w bólu, związanym z neuropatią. W tym celu podaje się pacjentom: środki przeciwbólowe, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciw arytmii, a od niedawna również stosuje się: nowe środki przeciwpadaczkowe, gabapentyny i lamotryginy oraz opioidowe leki przeciwbólowe.

FREMSTM ulga dla cierpiących na neuropatię cukrzycową

Jednym z najnowszych i obiecujących kierunków, mających na celu znalezienie odpowiedniego rozwiązania tego problemu, jest terapia neuromodulacji, która aktywuje wewnętrzne struktury szlaków nerwowo-naczyniowych.

Jest to jedyna na rynku, sprawdzona metoda leczenia schorzeń nerwowo-naczyniowych, której skuteczność potwierdza rosnąca liczba zadowolonych pacjentów.

FREMSTM to biokompatybilna elektryczna neurostymulacja najnowszej generacji. Rozwiązanie wytwarza serie dwufazowych, asymetrycznych, elektrycznie wyważonych impulsów z wieloparametrową modulacją wysyłanego sygnału elektrycznego. Seria impulsów ma modulowaną częstotliwość oraz czas trwania, co stanowi istotną różnicę pomiędzy FREMSTM a innymi stymulacjami elektrycznymi, takimi jak na przykład TENS.

Sekwencje impulsów są dopasowywane na podstawie charakterystyki tkanek, które będą stymulowane, wpływając na podskórne struktury funkcjonalne. W efekcie uzyskiwane są ustalone i powtarzalne zdarzenia, na przykład wazomotoryka, która ma mieć formę rytmicznego pulsowania naczyń poprzez zaangażowanie mięśni zwieraczy naczyń przedwłosowatych mikrokrążenia, co ma dwa istotne wykazane działania: uwalnianie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego oraz wazomotorykę. Uwzględniając wspomniane działanie, rozwiązanie FREMSTM zastosowano w przypadku zmian patologicznych stopy cukrzycowej, gdzie uszkodzenia występują na poziomie mikro- i makronaczyniowym.

Badania skuteczności leczenia neuropatii cukrzycowej z użyciem FREMSTM

Początkowo działanie FREMSTM badano w przypadku bolesnej neuropatii związanej z obniżoną prędkością neuroprzewodzenia i podwyższonym progiem odczuwania. To podwójnie zaślepione randomizowane badanie w grupach skrzyżowanych z zastosowaniem placebo wykazało, że po zastosowaniu FREMSTM obniżył się wynik oceny dolegliwości bólowych w skali VAS, wzrosło odczuwanie dotykowe, obniżył się próg odczuwania drgań stopy oraz wzrosła prędkość neuroprzewodzenia. Ponadto korzyści stwierdzono również w trakcie badań kontrolnych po czterech miesiącach terapii.

Pozytywne wyniki uzyskano również w przypadku leczenia schorzeń naczyń obwodowych związanych z cukrzycą. Badanie metodą oksymetrii przezskórnej i standardowego badania na bieżni objęło 29 kończyn dolnych z niedokrwieniem, chromaniem i/lub niskimi wartościami TCPO2, przed i po zastosowaniu FREMSTM. Stwierdzono poprawę wartości oksymetrycznych i wydłużenie odległości przechodzonej bez odczuwania bólu po jednym i po trzech miesiącach.

Na koniec przeprowadzono badanie z zastosowaniem FREMSTM w leczeniu ostrej fazy neuroartropatii Charcota. To pilotażowe podwójnie zaślepione randomizowane badanie kontrolowane placebo oceniało 10 pacjentów z ostrą fazą neuroartropatii Charcota. W grupie poddawanej zabiegom FREMSTM stwierdzono istotną poprawę obwodu stopy w części grzbietowej i w stawie skokowym, poprawę temperatury skóry oraz wychwytu gadolinu w badaniach RM. Wyniki są bardzo zadowalające, biorąc pod uwagę, że liczba terapii pozwalających leczyć ostrą fazę neuroartropatii Charcota jest niewielka. FREMSTM stanowi nową terapię, pozwalającą leczyć powikłania stopy cukrzycowej.

Badania kliniczne wykazały, że FREMSTM działa na skutki. Terapia ta uwalniając VEGF, zwiększa przepływ mikronaczyniowy ze wzrostem wartości TcpO2, poprawia kontrolę bólu i przyspiesza rekonwalescencję obwodowego układu nerwowego.